Úvodná stránka

Domov sociálnych služieb Pohorelská Maša sa nachádza v malebnom prostredí Horehronia, neďaleko okresného mesta Brezno.
Sídli v historickej budove – kaštieli bulharského cára Borisa Coburga.
Samotná budova slúžila cárovi Coburgovi ako letné sídlo – lovecký zámok.
Bola to dvojposchodová budova ku ktorej patril kostol, park, železnička, maštale a okolité pozemky.

Ciele zariadenia :

– naďalej zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb

– participácia klientov na kvalite sociálnych služieb

– vytvárať možnosti na aktívnu činnosť klientov, sebarealizáciu a osobnostný rozvoj

– hľadať inovatívne prístupy v oblasti podporovaného zamestnávanie klientov zariadenia

– umožniť klientom zúčastňovať sa na vzdelávacích kurzoch v rámci ich schopnosti

– vyhľadávať pracovné príležitosti pre klientky mimo zriadenia DSS

– chránené dielne: pracovne a sociálne ich integrovať do komunity obce

– pomôcť prinavrátiť klientom spôsobilosť na právne úkony

 

Naša organizácia je držiteľom Certifikátu o zavedení a udržovaní manažérskeho systému kvality zodpovedajúceho požiadavkám medzinárodnej normy STN EN ISO 9001: 2009/ EN ISO 9001:2008 udeleným certifikačným orgánom QECON, spol. s.r.o.