Sponzorské finančné a vecné dary

Ďakujeme sponzorom:

Dorota Hríbiková, Telgárt

Nadácia Orange, Bratislava

Lekáreň Kamilka Heľpa s.r.o.

ADRA –Adventistická agentúra pre pomoc arozvoj –Občianske združenie , Bratislava

Marcel Trnik, Hronec

Nadácia EPH Bratislava

Katarína Miklošková

Hartmann–Ricos.r.o. Bratislava