Poradovník čakateľov

V súlade so smernicou Banskobystrického samosprávneho kraja č. 005/2018/OSSZ
o postupe prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK článok 2. odstavec 8 a článok 8, od 15.
septembra 2018 poradovníky čakateľov vedie DSS Pohorelská Maša na stránke: www.bbsk.sk

Odkaz na aktuálny poradovník čakateľov.