Pokyny pre návštevy

Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie sú v súčastnosti všetky návštevy zakázané.