Naše Aktivity

naše aktivity

Brezno „Žijú medzi nami“

Dňa 19. 09. 2017 sa uskutočnilo v Brezne kultúrno-spoločenské podujatie „Žijú medzi nami“, organizované MsÚ Brezno, s podporou BBSK, spojené s prezentáciou výrobkov klientov. Do tejto akcie sa zapojili aj klienti Domova sociálnych služieb Pohorelská Maša, kde prezentovali svoje výrobky, ktoré vyrobili v pestovateľskej, tkáčskej, arte dielni, ale aj v rámci voľnočasových aktivít. O výrobky bol záujem a každý, kto sa pri našom stánku pristavil, dostal malú pozornosť – kytičku kvetov vypestovaných v terapeutickej záhrade.

Vianoce 2020

Na najkrajšie sviatky roka sa prijímatelia sociálnych služieb s podporou inštruktoriek sociálnej rehabilitácie pripravovali už niekoľko dní dopredu. Napiekli si vianočné pečivo, vyrobili dekorácie, vyzdobili stromčeky. Na Štedrý večer si slávnostne prestreli stôl a pod vianočným stromčekom si našli vytúžené darčeky. Na spríjemnenie vianočných chvíľ prispeli aj zamestnanci firmy PANTHEON – pobočka Banská Bystrica, ktorý z vlastných financií nakúpili darčeky a osobne ich doniesli do DSS. Srdečne im ďakujeme v mene všetkých prijímateľov.

Vystúpenie Divadla PORTÁL

Dňa 24. 6. 2021 po dlhej dobe obmedzení opäť prišli herci z Divadla PORTÁL z Prešova s novým vystúpením. Prijímatelia zaujato sledovali dej a interaktívne sa zapájali do predstavenia.

Grilovačka

Prijímatelia sociálnych služieb využili pekné počasie a pripravili si príjemné poobedňajšie posedenie pri grile.

Meninový výlet v Brezne

Meninové posedenie pri kávičke, koláči a nákup darčekov v Brezne si užila 4. júna 2021naša prijímateľka Lenka. Najväčšiu radosť mala z nákupu svojej obľúbenej kozmetiky ☺.

Jarná úprava parku

V jarných mesiacoch (apríl, máj 2021) sme sa podieľali na úprave Coburgovského parku. Zhrabovali sme lístie, zbierali opadané konáre a čistili potôčik.

 

Fašiangy pochovávanie basy 2018

Dňa 13. 02. 2018 klienti a zamestnanci Domova sociálnych služieb Pohorelská Maša zorganizovali Fašiangový sprievod, karneval, pochovávanie basy a zábavu, za účasti obyvateľov Pohorelskej Maše a klientov DSS Kotva Brezno Hálny a DSS Veľký Krtíš. Veselý Fašiangový sprievod v maskách prešiel po dedine v sprievode harmoniky, potom sme sa všetci presunuli do kultúrnej miestnosti, kde sa pochovávala basa. Pri pochovávaní nechýbal „kňaz“, „rektor“, a hlavne „plačky“ ☺. Po programe nasledovala zábava spojená s občerstvením, ktoré pozostávalo z tradičných jedál spojeným s fašiangovým obdobím.

Vianočný koncert 2018

Dňa 19. 12. 2017 zorganizovali zamestnanci a klienti Domova sociálnych služieb Pohorelská Maša Vianočný koncert. Súčasťou koncertu bolo aj pásmo zamerané na prezentáciu kolied a zvykov a tradícií, ktoré zachovávali naši predkovia v čase od Lucie do Štefana. Koncertu sa zúčastnili okrem klientov a zamestnancov aj ľudia z Pohorelskej Maše a Pohorelej. Na záver sa všetci občerstvili šiškami, palacinkami a čajom.

Terapeutická záhrada

V rámci sociálnej rehabilitácie, rozvoja pracovných zručností a záujmových činností klienti Domova sociálnych služieb Pohorelská Maša spolu s inštruktormi sociálnej rehabilitácie vytvorili Terapeutickú záhradu, ktorej súčasťou je skleník, záhrada, park a relaxačná zóna. Práce sú zamerané na pestovanie zeleniny, ovocných kríkov. Z úrody si klienti varia sirup, lekvár, varia rôzne jedlá. V minulom roku sme zaradili aj pestovanie liečivých rastlín a byliniek, ako je mäta, šalvia, tymian, levanduľa, bazalka, nechtík. Vypestované bylinky, ktoré vysušili a balili do papierových vreciek ako čajové zmesi. Ďalej bylinky použili aj na dekoráciu toaletného mydla a výrobu nechtíkovej masti. Klientky svoje výrobky prezentovali na výstavno-predajných akciách, alebo ich venovali svojim priateľom a v zimnom období ich využívali na prípravu čajov. Do úpravy parku sa pravidelne zapájajú aj zamestnanci DSS.

Cieľom terapeutickej záhrady je:

  • vytváranie aktívnej činnosti a interakcie: klient a pestovanie rastlín,
  • pasívne relaxovanie a prijímanie podnetov v rámci terapeutickej záhrady,
  • podpora koncentrácie a stimulácie ľudských zmyslov,
  • prechádzka v záhrade prirodzene unavuje organizmus a znižuje poruchy správania (nepokoj, nervozitu, zmätenosť, túlanie),
  • umožňuje osobám so zdravotným postihnutím orientovať sa v ročnom období,
  • zvyšuje pocit sebavedomia i sebarealizácie,
  • pri každej aktivite je klient v pohybe a na čerstvom vzduchu, čo prospieva po všetkých jeho stránkach.