Kontakty

Zriaďovateľ:  Úrad BBSK Námestie SNP 23 974 01 Banská Bystrica

Adresa:  Domov sociálnych služieb Pohorelská Maša č. 57 976 69 Pohorelá

Webová stránka: www.dsspohorelskamasa.sk

Štatutárny zástupca:  Mgr. Janka Lilková – riaditeľka – 0948988564.

Tel. číslo: 048/6196126, 048/6196915

E-mail: riaditelka@dsspohorelskamasa.sk, dss1@post.sk

Ďalšie kontakty:

Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku:

Vedúca sociálneho úseku: Mgr. Marta Rosiarová – 0948988563

Vedúca zdravotného úseku: Mgr. Lucia Gállová – 0948988565