Domov sociálnych služieb
Pohorelská Maša
     DSS Pohorelská Maša - pobočka  Pohorelská Maša    DSS Pohorelská Maša -podporované bývanie  Pohorelá

                   Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

                                                       Na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z. 

  Zmluvy klientov


 ROK 2011:           
                       
Zmluvy                   Objednávky                            
    Faktúry:    január      február      marec      apríl      máj      jún
                     júl    august    september    október   november   december


 ROK 2012          
                  
Zmluvy        Objednávky      Faktúry   

                        ROK 2013 - :

v súlade s Metodickým pokynom č. 003/2011/MP BBSK Domov sociálnych služieb v Pohorelskej Maši zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry v Centrálnom registri zmlúv na webovom sídle Banskobystrického samosprávneho kraja  

Súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách s nízkou hodnotou za:
1. Q. 2013 - PDF
2. Q. 2013 - PDF