Domov sociálnych služieb

Pohorelská Maša 57

97669 Pohorelá

 

 

Faktúry / marec 2011 /

 

Číslo faktúry

Názov firmy

Dátum Vystavenia

Dátum zverejnenia

PDF

Pozn.

DFB0167/11

Miestne prevádzkarne s.r.

25.2.2011

1.3.2011

DFB0168/11

PZS s.r.o.

31.1.2011

4.2.2011

DFB0169/11

PZS s.r.o.

28.2.2011

4.3.2011

DFB0170/11

Orange Slovensko a.s.

27.2.2011

3.3.2011

DFB0171/11

Roštár Ján

17.2.2011

21.2.2011

DFB0172/11

Roštár Ján

1.3.2011

5.3.2011

DFB0173/11

Stredoslov.energetika a.s

1.3.2011

5.3.2011

DFB0175/11

Slovenský plyn. priemysel

7.3.2011

11.3.2011

DFB0176/11

Slovenský plyn. priemysel

1.3.2011

5.3.2011

DFB0177/11

Stredoslov.energetika a.s

7.3.2011

11.3.2011

DFB0178/11

Stredoslov.energetika a.s

7.3.2011

11.3.2011

DFB0179/11

Stredoslov.energetika a.s

7.3.2011

11.3.2011

DFB0180/11

Stredoslov.energetika a.s

7.3.2011

11.3.2011

DFB0181/11

Stredoslov.energetika a.s

7.3.2011

11.3.2011

DFB0182/11

INMEDIA

1.3.2011

5.3.2011

DFB0183/11

CIMBAĽAK S.R.O.

2.3.2011

6.3.2011

DFB0184/11

CIMBAĽAK S.R.O.

2.3.2011

6.3.2011

DFB0185/11

VENUS s.r.o.

1.3.2011

5.3.2011

DFB0186/11

RYBA  Košice spol.s r.o.

1.3.2011

5.3.2011

DFB0187/11

CIMBAĽAK S.R.O.

2.3.2011

6.3.2011

DFB0188/11

CIMBAĽAK S.R.O.

2.3.2011

6.3.2011

DFB0189/11

VENUS s.r.o.

1.3.2011

5.3.2011

DFB0190/11

RYBA  Košice spol.s r.o.

1.3.2011

5.3.2011

DFB0191/11

INMEDIA

1.3.2011

5.3.2011

DFB0192/11

VENUS s.r.o.

7.3.2011

11.3.2011

DFB0193/11

Enviconsult s.r.o.

4.3.2011

8.3.2011

DFB0194/11

Sekolog spol. s.r.o.

3.3.2011

7.3.2011

DFB0195/11

VEOLIA Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

1.3.2011

5.3.2011

DFB0196/11

VEOLIA Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

1.3.2011

5.3.2011

DFB0197/11

AG FOODS SK s.r.o.

7.3.2011

11.3.2011

DFB0198/11

Stanislav Bonk

1.3.2011

5.3.2011

DFB0199/11

INMEDIA

8.3.2011

12.3.2011

DFB0200/11

RYBA  Košice spol.s r.o.

8.3.2011

12.3.2011

DFB0201/11

Obec Šumiac

8.3.2011

12.3.2011

DFB0202/11

Obec Závadka n.Hronom

10.3.2011

14.3.2011

DFB0203/11

INMEDIA

9.3.2011

13.3.2011

DFB0204/11

CIMBAĽAK S.R.O.

9.3.2011

13.3.2011

DFB0205/11

CIMBAĽAK S.R.O.

10.3.2011

14.3.2011

DFB0206/11

Roštár Ján

1.3.2011

5.3.2011

DFB0207/11

BARTRANS Ing.J. Baran Pohorelá

7.3.2011

11.3.2011

DFB0208/11

BASTAV s.r.o.

7.3.2011

11.3.2011

DFB0209/11

T- Com

3.3.2011

7.3.2011

DFB0210/11

Slovnaft a.s.

7.3.2011

11.3.2011

DFB0211/11

Stredoslov.energetika a.s

6.3.2011

10.3.2011

DFB0212/11

Stredoslov.energetika a.s

6.3.2011

10.3.2011

DFB0213/11

VENUS s.r.o.

10.3.2011

14.3.2011

DFB0214/11

CIMBAĽAK S.R.O.

10.3.2011

14.3.2011

DFB0215/11

CIMBAĽAK S.R.O.

10.3.2011

14.3.2011

DFB0216/11

VENUS s.r.o.

15.3.2011

19.3.2011

DFB0217/11

RYBA  Košice spol.s r.o.

15.3.2011

19.3.2011

DFB0218/11

Roštár Ján

4.3.2011

8.3.2011

DFB0219/11

Roštár Ján

10.3.2011

14.3.2011

DFB0220/11

INMEDIA

15.3.2011

19.3.2011