DSS Pohorelská Maša - hlavná budova
Domov sociálnych služieb
Pohorelská Maša
DSS Pohorelská Maša - pobočka Červená Skala
     DSS Pohorelská Maša - pobočka Pohorelská Maša    DSS Pohorelská Maša -podporované bývanie Pohorelá