Domov sociálnych služieb
Pohorelská Maša
     DSS Pohorelská Maša - pobočka  Pohorelská Maša    DSS Pohorelská Maša -podporované bývanie  Pohorelá

PORADOVNÍK   ČAKATEĽOV

DSS POHORELSKÁ MAŠA

Poradovník čakateľov na:


Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb
Forma sociálnej služby: Ambulantná forma
Poradové číslo: Meno a priezvisko: Dátum zaradenia žiadosti:

 

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb
Forma sociálnej služby: Celoročná forma
Poradové číslo:    Meno a priezvisko:         Dátum zaradenia žiadosti:

1.                               Barry Tomáš                    15. 06. 2011

2.                               Balážová Kristína            23. 06. 2011

3.                             Ebert Ivan                         19. 12. 2014

4.                             Poliak Peter                       12. 1. 2015

 

Aktualizované k :  02. 02. 2016