Výberové konania

Aktuálne výberové konania:

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: vedúci/vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku,  manažér/manažérka kvality

Celé znenie výberového konania viď Výberové konanie – vedúci EPú