Domov sociálnych služieb
Pohorelská Maša
     DSS Pohorelská Maša - pobočka  Pohorelská Maša    DSS Pohorelská Maša -podporované bývanie  Pohorelá

 

 

Kontakty:

Domov sociálnych služieb Pohorelská Maša
Pohorelská Ma
ša 57, 976 69 Pohorelá, okres BREZNO

tel.: 048 / 6196126, fax: 048 / 6196126

mobil:

www.dsspohorelskamasa.sk,         email:

Riaditeľka  

Ing. Dana Kálovcová
tel.: 048 / 61 96 126
, kl.20
mobil:0905 851130
email:
riaditelka@dsspohorelskamasa.sk

Vedúca
ekonomicko-prevádzkového
 úseku
  Mgr. Janka Lilková
tel.: 048 / 61 96 126, kl. 22 
       048 / 61 96 915
email:
veducaepu@dsspohorelskamasa.sk
          personalne@dsspohorelskamasa.sk


Ekonómka

 

Anna Kanošová
tel.: 048 / 61 96 126
, kl. 21
email: ekonomka@dsspohorelskamasa.sk

Sociálne pracovníčky

 

Mgr. Rúth Hlaváčiková
Mgr. Marta Rosiarová
tel.: 048 / 61 96 126
, kl. 23
email: socialne@dsspohorelskamasa.sk

Vedúca
sociálno-zdravotného
 úseku
 

Mgr. Ľubica Latináková
tel.: 048 / 61 96 126
, kl. 24
email: veducaszu@dsspohorelskamasa.sk

Vedúca
sociálno-výchovného
 úseku
 

Mgr. Martina Prčová
tel.: 048 / 61 96 126, kl.
email:
veducasvu@dsspohorelskamasa.sk

Prevádzkarka
Hospodárka

 

Anna Orolínová
Dáša Borloková
tel.: 048 / 61 96 126
, kl. 33
email:
prevadzkarka@dsspohorelskamasa.sk
          hospodarka@dsspohorelskamasa.sk

 
Pobočka
Pohorelská Maša
  Bc. Vlasta Pompurová
tel.: 048 / 61 96 467
email:
Pobočka
Červená Skala
  Mgr. Ľudmila Kuklicová
tel.: 048 / 61 81 348
email:
Podporované bývanie
Pohorelá
  Anna Pompurová
tel.: 048 / 61 96 313
email:

ODDELENIE A   tel.: 048 / 61 96 464,
       048 / 61 96 126, kl. 31
ODDELENIE B   tel.: 048 / 61 96 464,
       048 / 61 96 126, kl. 26
ODDELENIE C   tel.: 048 / 61 96 464,
       048 / 61 96 126, kl. 30
ODDELENIE D   tel.: 048 / 61 96 464,
       048 / 61 96 126, kl. 25