Domov sociálnych služieb
Pohorelská Maša
     DSS Pohorelská Maša - pobočka  Pohorelská Maša    DSS Pohorelská Maša -podporované bývanie  Pohorelá

Systém manažérstva kvalityISO 9001:2008

 Domov sociálnych služieb je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou. Poskytuje služby sociálnej starostlivosti pre zdravotne postihnuté deti a pre dospelých zdravotne postihnutých občanov s mentálnym postihnutím, s duševnými poruchami a s kombinovaným postihnutím dennou a celoročnou formou pobytu.

V roku 2009 organizácia zaviedla systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2008 a trvalo zlepšuje jeho výkonnosť. V rámci tohoto systému organizácia má riadené procesy súvisiace s poskytovaním sociálnych služieb v oblasti sociálnej starostlivosti. V septebri 2009 sme úspešne získali cerifikát.


    Certifikát ISO 9001:2008 SK       Certifikát ISO 9001:2008 EN      Certifikát ISO 9001:2008 GE