Domov sociálnych služieb
Pohorelská Maša
     DSS Pohorelská Maša - pobočka  Pohorelská Maša    DSS Pohorelská Maša -podporované bývanie  Pohorelá

                   Premeny  Domova  sociálnych služieb Pohorelská Maša

                                       ............ z histórie................

 

         Domov sociálnych služieb Pohorelská Maša sa nachádza v malebnom prostredí Horehronia,  neďaleko okresného mesta Brezno. Sídli v historickej budove- kaštieli  bulharského cára Borisa Coburga.     Samotná budova slúžila cárovi Coburgovi ako letné sídlo  - lovecký zámok. Bola to dvojposchodová budova ku ktorej patril kostol,  park ,  železnička, maštale a okolité  pozemky.

-  po úpadku cára a jeho rodiny  budovu prevzala Katolícka charita v Bratislave, ktorá tu zriadila Domov pre siroty (  kronikár neuvádza  kedy)

- od roku 1943 bol  Katolíckou charitou v budove  zriadený

  Ústav pre nevyliečiteľne chorých

- počas  Slovenského národného povstania slúžil ústav ako Vojenský lazaret

- po vojne ho od Katolíckej charity prevzal Československý štát a odovzdal do Správy

  povereníctva zdravotníctva v Bratislave. Zrekonštruovaný Ústav  pre mentálne

  chorých - Domov dôchodcov  začal činnosť v roku 1950 s kapacitou 60 postelí, 

   postupom  času bola kapacita  80 postelí.

- v roku 1954  na podnet správcu  Ústavu Gustáva Ambra bol k budove pristavený dvoj dom, čím sa kapacita Ústavu k 1. 1. 1955 rozšírila na 130 postelí.

- od roku 1962  Ústav sociálnej starostlivosti -  priestory  začali využívať ľudia s mentálnym a somatickým postihnutím. Spočiatku tu boli umiestnené deti vo veku od 3 do 12 rokov, neskôr sa horná veková hranica posunula až na 26 rokov. V tomto čase v ústave pôsobili rehoľné sestry – mníšky. Začiatky výchovnej práce boli veľmi ťažké. Chýbalo základné vybavenie tried, potrebná literatúra, pomôcky. Najväčší dôraz sa kládol na upevňovanie sebaobsluhy a hygieny.

-   v roku 1972 sa zakúpila budova „ železničiarskeho domu“ v Červenej Skale, ktorá je vzdialená od Pohorelskej Maše 15 kilometrov  slúžila ako  Ústav pre mentálne chorých ,  neskôr -  v roku 1978  pobočka Červená Skala, kde boli umiestnení imobilní ľudia s postihnutím,  v súčasnosti deti  do 18 rokov.

- Ústav prešiel mnohými rekonštrukciami ,  zakúpením ďalších budov pre klientov  a v roku 1998 samotným premenovaním na Domov sociálnych služieb.

 - v  roku 2000 bola odkúpená budova bývalej Materskej škôlky v Pohorelskej Maši,   ktorá po rekonštrukcii slúži 15  klientom v strednom stupni postihnutia, v súčasnosti nazývaná ako pobočka Pohorelská Maša -  “tréningový dom“.

- rok 2006 odkúpenie rodinného domu v obci Pohorelá , začiatok transformácie DSS,

  vytvorenie Podporovaného bývania rodinného typu.

 

Z veľkých rekonštrukcií Ústavu terajšieho Domova bola:

-  v roku 1993 rekonštrukcia plynovej kotolne a tenisového ihriska

- v roku 1994 rekonštrukcia skleníka v areáli domova

- v  roku 1995 sa zrealizovala  kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení

  v hlavnej budove.